Δρ. Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος
Ελληνικά Αγγλικά
Συνέντευξη Δρ. Παύλου Γεωργιάδη για την Χρόνια Προστατίτιδα